Warszawa: (22) 115-92-00

New York: +1(212)480-2222

New Jersey: +1(973)773-9060

Amerykańska adwokat, prawnik USA, sprawy spadkowe USA, pomoc prawna USA

2017-04-19

Rozwód europejski

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń, jakie mogą się przytrafić w życiu. Trudny jest przede wszystkim emocjonalnie, ale nie tylko. Pary zamierzające się rozwieść muszą się też zmierzyć z biurokracją. Dużą pomocą w tej sytuacji jest prowadzący rozwody adwokat, zwłaszcza jeżeli czeka nas rozwód europejski. Można go uzyskać na podstawie Rozporządzenia Rady 2201/2003 Dotyczące Jurysdykcji oraz Uznawania i Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Małżeńskich oraz w Sprawach Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej.

 

Po wyroku, rozwiedzione pary otrzymują certyfikat, który nie wymaga tłumaczenia i ważny jest w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w którym z nich rozwód został orzeczony. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem rozwód może orzekać sąd kraju, którego obywatelstwo mają oboje małżonkowie, nawet jeżeli zawarli związek małżeński poza jego granicami i od lat nie mieszkają w ojczyźnie. Przeprowadzenie rozwodu zalecane jest w kraju, w którym chcący się rozstać małżonkowie posiadają wspólne nieruchomości. W sytuacji gdy zarówno mąż, jak i żona mają polskie obywatelstwo, to ich stosunki majątkowe i osobiste podlegają polskiemu prawu. Gdy tylko jedno z małżonków ma polskie obywatelstwo – sąd orzeknie rozwód, jeżeli przebywa on w kraju od co najmniej sześciu miesięcy.

 

Warto widzieć, że skorzystanie z usług adwokata jest niezbędne, aby pary mieszkające za granicą mogły wnieść wniosek do Sądu Najwyższego. Obowiązkiem sądu jest przeprowadzenie dochodzenia w sprawie rozwodowej, które polega na przesłuchaniu stron i świadka. Najlepszymi świadkami są najbliżsi – rodzice, brat, przyjaciele czy sąsiedzi. Przesłuchanie nie jest konieczne, jeżeli rozwodzące się małżeństwo nie ma małoletnich dzieci.

 

Strona mieszkająca za granicą nie musi osobiście stawiać się na rozprawie rozwodowej. Może wnieść o skorzystanie przez sąd z pomocy konsula za granicą i spotkać się z nim w kraju swojego zamieszkania. Świadek też może złożyć zeznania przed konsulem. Jeśli małżeństwo ma małoletnie dzieci, konieczne jest orzeczenie alimentów. Sąd zdecyduje też o zakresie opieki rodziców nad dziećmi. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie, mają szanse na szybsze zakończenie sprawy. Warto również pamiętać, że konieczna jest znajomość adresu strony pozwanej, aby sąd mógł wysłać wezwanie, jeżeli to niemożliwe stronę pozwaną zastępuje kurator.

 

Do rozpoczęcia sprawy rozwodowej niezbędne są takie dokumenty, jak: odpis aktu małżeństwa, akt urodzenia dzieci oraz oryginał pełnomocnictwa. W sprawach zagranicznych także kopia polskiego dokumentu, paszportu lub dowodu. Czasem wymagane jest zaświadczenie o zarobkach czy stanie majątkowym. Należy również pamiętać, że wszystkie niezbędne dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Rozwód nigdy nie będzie wydarzeniem łatwym i bezstresowym. Można jednak do minimum ograniczyć trudne doświadczenia z nim związane, jeżeli skorzystamy z pomocy doświadczonego i profesjonalnego adwokata.