Warszawa: (22) 115-92-00

New York: +1(212)480-2222

New Jersey: +1(973)773-9060

Amerykańska adwokat, prawnik USA, sprawy spadkowe USA, pomoc prawna USA

2017-01-02

Czym jest zielona karta sponsorowana przez rodzinę?

Jednym ze sposobów, by żyć w Ameryce zgodnie z prawem jest zdobycie zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? To karta stałego pobytu Stanów Zjednoczonych, rodzaj wizy imigracyjnej. Jej posiadacz nabywa wiele praw i przywilejów. Dzięki zielonej karcie zyskuje się prawo do stałego pobytu na terenie USA i większość praw, jakie mają obywatele amerykańscy. Mając zieloną kartę można wielokrotnie opuszczać Stany Zjednoczone i do nich wracać, bez konieczności wyrabiania nowych wiz. Daje ona też prawo do kształcenia się, opieki zdrowotnej i socjalnej. Posiadacz zielonej karty nie może jednak brać ani czynnego, ani biernego udziału w wyborach. Po pięciu latach od zdobycia karty, można starać się o obywatelstwo amerykańskie. Będąc rezydentem USA można też wyrobić sobie prawo jazdy, być uczniem lub studentem publicznych placówek oświatowych, a także nabywać broń palną (nie we wszystkich stanach) oraz wstąpić do Sił Zbrojnych (nie wszystkich formacji).

W Polsce, jak i wielu innych krajach, bardzo popularne są loterie wizowe, w których do wygrania są zielone karty. Zwycięzcy wybierani są losowo – jest to jeden ze sposobów na zdobycie zielonej karty, ale nie jedyny i nie najpewniejszy. Osoby, które chcą mieć możliwość mieszkania w Stanach Zjednoczonych na stałe i legalnie mają zwykle ku temu ważne powody i są zdeterminowane, by osiągnąć ten cel. Dlatego do starania się o wizę imigracyjną warto się solidnie przygotować, by zwiększyć swoje szanse. Warto w takiej sytuacji skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje amerykański adwokat, który biura swojej kancelarii ma w Nowym Jorku, New Jersey oraz w Warszawie. Zarówno on, jak i jego współpracownicy, mają już ponad dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego i wielu zadowolonych klientów.

Nie każdy ma bowiem równe szanse na uzyskanie zielonej karty, uprawniającej do przebywania na terenie USA. W uprzywilejowanej sytuacji jest kilka grup społecznych. Dużą szansę na uzyskanie zielonej karty mają osoby, które chcą inwestować w Stanach Zjednoczonych – muszą jednak zatrudnić co najmniej dziesięciu pracowników, a także ci, którzy mają tam pewną pracę. O zielone karty mogą też starać się uchodźcy i potrzebujący azylu politycznego, a także tak zwani imigranci specjalni, jak na przykład księża i inni pracownicy religijni czy pracownicy NATO. Najczęściej o Zieloną Kartę starają się osoby, których bliscy mają już amerykańskie obywatelstwo i chcą dołączyć do nich lub móc legalnie pozostać z rodziną. O szansie na stały pobyt decyduje też wykształcenie – im wyższe, tym lepiej. 
Przepisy mówiące o tym, kto i na jakich warunkach może się starać o zieloną kartę są bardzo precyzyjne i jasne. Jednak sama procedura jest dosyć skomplikowana i długa. Dla osób, które nie są biegłe w sprawach urzędowych może być zbyt trudna. Trzeba wiedzieć między innymi o jaki rodzaj zielonej karty należy się starać. Zielone karty sponsorowane przez rodzinę różnią się między sobą w zależności od stopnia pokrewieństwa. Dlatego skorzystanie ze wsparcia prawnika, który doskonale orientuje się w prawie imigracyjnym może okazać się niezbędne, a w rezultacie skuteczne. Do grupy nazywanej „rodziny bezpośrednie” należą najbliżsi krewni, do których zaliczają się współmałżonkowie obywatela amerykańskiego, a także dzieci do 21 roku życia i rodzice obywatela amerykańskiego, który skończył 21 rok życia.

Największym atutem tego rodzaju zielonej karty jest fakt, że jest ona przyznawana bez żadnego limitu – dostanie ją każdy, kto spełnia określone warunki, nie trzeba też czekać na nią w – długiej zwykle – kolejce. Starając się o ten rodzaj wizy imigracyjnej, trzeba jedynie poczekać na wyznaczenie przez Urząd Imigracyjny daty rozmowy. Na otrzymanie stałego pobytu czeka się nie dłużej niż pół roku. Dla członków dalszej rodziny przeznaczona jest już limitowana liczba zielonych kart. Inaczej też wygląda procedura starania się o nie. W tym przypadku również niezbędna może być pomoc i fachowa porada doświadczonego prawnika, który ma na swoim koncie wiele tego typu spraw. Warto zasięgnąć również jego porady odnośnie czynników, które uniemożliwiają otrzymanie Zielonej Karty lub sytuacji, w jakich można ją stracić – bo to również jest możliwe. Zielona karta może zostać odebrana, gdy popełni się przestępstwo kryminalne lub nie przestrzega się przepisów emigracyjnych, a także w sytuacji, gdy jej posiadacz przebywa ponad rok poza terenem USA bez stosownego zezwolenia.


Przepisy dotyczące otrzymania wiz mogą być wielu aspektach niezrozumiałe i rodzić wiele pytań, na które kompetentnych odpowiedzi może udzielić jedynie adwokat specjalizujący się w prawie imigracyjnym. Sytuacji, które rodzą wątpliwości może być naprawdę bardzo dużo. Dotyczą nie tylko szans na uzyskanie zielonej karty, ale też szczegółów związanych z procedurą starania się o nią, dokumentów czy specjalistycznych sformułowań. Amerykański prawnik nie tylko rozwieje wszelkie wątpliwości, ale też pomoże na każdym etapie starania się o Zieloną Kartę.
Nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych wiąże się z ryzykiem wydalenia z kraju i brakiem szansy na powrót. Nie warto zamykać sobie tej furtki, jeżeli możemy być legalnymi rezydentami tego kraju. Zyskujemy w ten sposób nie tylko prawa i przywileje, ale też spokój ducha. Z profesjonalnym wsparciem prawnym przejście wszystkich procedur niezbędnych do uzyskania zielonej karty nie będzie trudne i pozwoli na wyeliminowanie niepotrzebnych błędów.